Raabet's User Page
some cooking recipes !

[ Kuku Sibzamini ] | [ Rolete Gusht ] | [ Xorake Sibzamini ] | [ Sose Sefid ]


Kuku sibzamini:


Mavaade laazem:
 1. Sibzamini 1Kg
 2. Toxmemorq 4 adad
 3. Zardcube nesfe qaashoqe caay xori
 4. Namak,Felfel be meqdaare kaafi
 5. Roqane Maaye' nesfe peymaane baraaye sorx kardane kuku

Tarze tahiye:
  Sibzaminihaa raa shoste baa pust mipazim bad sibzaminihaaye poxte raa pustkande baa randedorosht rande mikonim,toxmemorqhaa zardcube,namak,felfel raa be sibzaminihaaye rande shode ezaafe mikonim va xub maxlut mikonim.Dar yek maahitaabe roqan raa xub daaq mikonim va maaye sibzamini raa daaxele maahitaabe mirizim ruye kuku raa baa qaashoq saaf mikonim haraarat raa kam mikonim vaqti zire kuku xub sorx shod kuku raa dar maahitaabe cand qesmat mikonim wa teke teke kuku raa bar migardaanim ta taraf digar ham kaamelan sorx shavad.
Nokaate morede tavajoh:
  Agar kuku raa zud bargardaanid xord mishavad pas taa kuku xub sorx va seft nashode aanraa barnagardaanid. Agar bad as bargardaandan roqani dar taabe namaande bud meqdari roqan ezaafe mikonim.
Toroqe digar:
  mitavanim kuku raa doroste sorx konim ,kuku raa daaxele sini bargardaanim va taraf digarash raa dar maahitaabe sorx konim.
  Yaa mitavanim kuku raa mesle kotlet tak tak dorost konim dar in surat as maaye be andaseye yek naarengi barmidaarim baa dast gerd va taxt mikonim daane daane dar maahitaabe sorx mikonim.Rolete Gusht:


If you want to cook an easy, fast and delicious food just look at this:
Mavaade laazem:
 1. gushte carx karde 500 g
 2. nune lavaash 2 adad (behtar ast ke narm va xamir bashad na do-aateshe!)
 3. 2 ta 3 qaashoqe qazaaxory robe goje
 4. 2 adad piaaze motevaset
 5. 2 bundle ja'fary
 6. 2 adad zardeye toxme morq
 7. va tabiatan za'faran va advie-o namak felfel be meqdaare kaafi
Tarze tahiye:
  Ebtedaa gusht raa baa piaaz sorx karde robe goje raa be aan ezaafe mikonim va baa nesfe estekaan aab va za'faraan va adviehaaye laazem migozaarim 5 daqiqe bepazad. (Tavajoh daashte baashid ke aabaki nabaashad). Haal Ja'fari raa xord karde va pas az sard shodane sose gusht raa baa aan maxlut mikonim. Baa naane lavaash va sose bedast aamade sandevicaye kucaki dorost mikonim (rolet) va aanhaa ra tuye siniye fer qaraar midahim (behtar ast ke siniye fer teflon baashad dar qeyre in surat az kaqaze nasuze fer estefaade konid). Dar aaxar zardehaaye toxme morq raa baa meqdaare kami kare maxlut karde va baa ferceye maxsuse aashpazi aanraa ruye rolet-haaye cide shode bemaalid. Sini raa tuye fer gozaashte va baa haraarate 375' dareje (Haraarat az baalaa va paain) be modate 10 - 12 daqiqe begozarid bepazad. Sini raa birun keshide va lezat bebarid!!Xoraake sibzamini baa golkalam:


Mavaade laazem:
 1. Sibzamini , 1Kg
 2. Golkalam , 1 adad
 3. Panir hollandi(Gouda) 500g
 4. Namak,Felfel be meqdaare kaafi
 5. Origano(sabzie pizza) 2 qashoqe morabaaxori

Tarze tahiye:
  Sibzaminihaa raa baa pust mipazim ba'd pust mikanim va besurate varqe varqe miborim Golkalam raa baa aab va namak taa hadi ke leh nashavad mipazim, golhaaye golkalame poxte raa as tane golkalam jodaa mikonim daaxele sibzaminihaa raa daaxele zarfe pirex micinim ruye aanhaa golkalamhaa raa micinim namak, felfel mizanim ba'd panir raa rande mikonim va ruye golkalam va sibzaminihaa mirisim origano raa ruye panir mirizim fer raa ruye haraarate 350 migozarim bad as 10 daqiqe(vaqti panir kamelan talaai shod) xorak hazer ast.Mitavanim in xorak raa hamraahe anvaa'e gusht (esteyk,shnitsel,...) serv konim.
Toroqe digar:
  mitavaanim az in qaza be onvaane qazaaye asli estefaade konim dar in surat ruye golkalam va sibzaminiha sose sefid va zhaambon (ham) mirizim.


Sose sefid:


Mavaade laazem:
 1. aard , 2 qaashoq
 2. kare , 40 g
 3. shir , yek peymaane
 4. namak,felfel be meqdaare kaafi
Tarze tahiye:
  Kare raa dar ghaablame kucaki aab mikonim aard raa ezaafe mikonim va ham mizanim taa aard talaai shavad ba'd shir raa ezaafe mikonim namak, felfel mizanim va sose raa moratb baa hamzane dasti ya cangaal ham mizanim taa sose qaliz shavad.
Nokaate morede tavajoh:
  baayad tavajoh dasht ke agar sos raa moratab be ham nazanid aard golule mishavad va sos letaafate xod raa as dast xaahad daad.
    Nushe Jaan...
    Gita

[ Back ] | [ HomePage ] | [ Mail ] | [ Info ] | [ Perphon ]

© Copyright 1996 Raabet