Perphon's Information Page
go to English version

PERPHON,Biyaa taa gol barafshaanim o mey dar saaqar andaazim
Falak raa saqf beshkaafim o tarh i now darandaazim

Baa dorud e faraavaan bar dustaan e aziz!
Dar in safhe sa'y mikonim shomaa raa baa xatt e nesbatan jadid, saade va pishrafte ye PERPHON (persian phonetic) aashenaa konim.
Maa bonyaan-gozaaraan e RAABET moddat e do saal ast ke baraaye tamaas e computeri az PERPHON estefaade mikonim. In tajrobe ye yeksaale va bargardaan e divaan e Haafez be in xat neshaangar e inand ke PERPHON be xubi qaader be neveshtan e hargune matn e Faarsi a'am az modern va classic mibaashad va yaadgiri ye aan niz be hicvajh moshkel nist.
Dalaa'el e moxtalefi maa raa be ebdaa' e yek xatt e now baa horuf e laatin vaadaar nemudand:
 • Dalil e asli ye maa komak be hamvatanaan e nowjavaan bud ke be ellat e mohaajerat e xaanevaade az Iraan qaader be takallom e Faarsi hastand, ammaa az adabiyaat va farhang e qani ye iraani bedur maande'and ziraake xatt e Faarsi raa yaad nagerefte'and.

 • Dovomin dalil be donyaa ye musiqi baaz migardad. Hame midaanim ke mosiqidaanaan not raa az cap be raast minevisand va hamishe baa in moshkel movaajeh hastand ke hicgaah tasnif baa not e marbute nemitavaanad hamaahang neveshte shavad. Baa PERPHON in moshkel baraaye hamishe rishekan migardad.

 • Sevomin dalil raabete ye beyn e iraaniyaan va xaarejiyaan ast. Hatman shomaa ham kasaani raa mishenaasid ke baa iraaniaan dust shode'and yaa ezdevaaj karde'and va tamaayol be faraagiri ye zabaan e Faarsi daarand. Ammaa con horuf e Faarsi raa nemishenaasand in kaar baraayeshaan besyaar moshkel gardide ast.
  PERPHON be in dustaan ham emkaan e jadid va raahat i baraaye residan be hadafeshaan midahad.

 • Baa dalil e caahaarom be ehtemaal e ziyaad shomaa ham aashenaa'i daarid. Hame ye maa baa moshkel e bozorg e neveshtan be zabaan e shirin e Faarsi dar donyaa ye computer aashenaa hastim va midaanim ke be estaandaard resaandan e yek xatt e vaahed va manteqi baa horuf e laatin ceqadr hayaatist.
  PERPHON towri tarhrizi gardide ke har iraani dar har noqte ye donyaa va baa har keyboard va system i betavaanad az aan estefaade konad. Maa dar in zamine hataa bar zabaanhaa ye zende ye digar mesl e faraanse va aalmaani niz bartari xaahim daasht, con hamaan horuf e estaandaard e englisi raa estefaade mikonim.

Laazem be yaadaavarist ke PERPHON na zabaan i jadid balke faqat shive ye novin i baraay e neveshtan e zabaan e Faarsi ast. Maa be hic onvaan nemixaahim xatt e fe'li ye Faarsi raa rishekan saazim va baa PERPHON tanhaa abzaar i jadid baraaye raf'e moshkelaat e nasl e jadid arze minamaa'im. Xaaheshmandim be in nokte ye zarif tavajoh e xaas daashte baashid!

Mote'asefaane zabaan e maadari ye maa ba'd az hamle ye a'raab dastxosh e degargunihaa ye ziyaadi gardid taa jaa'i ke maa hattaa majbur shodim az xatt e naaqes e arabi baraaye neveshtan estefaade konim! Maa faarsi-zabaanaan baraaye neveshtan e aance bar zabaan mi'aavarim be 29 sedaa ye mojazaa ehtiyaaj daarim va xatt e arabi faqat 19 harf baraaye in sedaahaa arze mikonad.
Ba'd az tahmil e in xat az suye a'raab, iraaniaan majbur shodand 4 harf e digar (pe,ce,zhe,ge) be aan ezaafe konand taa neveshtan e kalamaat e Faarsi ham emkaanpazir baashad. Dar natije xatt e fe'li ye Faarsi 32 harf daarad ke 9 sedaa ye aan tekraarist va dar natije 6 harf kam daarad! (32-9=23 va 29-23=6) Horuf e laatin 26 adad hastand va maa dar PERPHON az hame ye aanhaa estefaade karde va 3 sedaa ye kasri raa baa tarkib e 2 harfi ye horuf e digar be dast mi'aavarim. In 3 sedaa aa(mad-daar), sh(shin) va zh(zhe) hastand.
Dar xatt e arabi horuf e sedaadaar (a,e,o) jozv e kalame neveshte nemishavand va moshkelaat e faraavaan i raa dar xaandan pish mi'aavarand. Baraaye mesaal kalamaat e hasan, hosn va yaa sar, ser, sor dar in xat yekjur neveshte mishavand.
Az taraf i kalame ye qazaa dar Faarsi yekjur talafoz mishavad vali baa xatt e arabi mitavaan aan raa be 4 tariq nevesht va ma'nihaa ye moxtalef be dast aavard ! Az ingune mesaalhaa ziyaad daarim... nomrehaa ye bad dar dikte ye Faarsi dar dowraan e dabestaan yaadetaan hast? :)
Haal bepardaazim be barresi ye cand qaraardaad dar xatt e PERPHON:

 • Az horuf e laatin i ke dar Faarsi be kaar nemiravand (x, q, c,) baraaye neveshtan e sedaahaa ye doharfi (kh, gh, ch) estefaade mikonim.

 • Farq e beyn e sedaaye (a) dar aab va abr moshaxas migardad. Hamintowr ke molaaheze mifarmaa'id (aa) ye baakolah baa 2a va (a) baa 1a neveshte mishavad.

 • Az ( ' apostrophe) baraaye neveshtan e eyn va hamze va vaqfehaa ye moxtalef dar talafoz e kalamaat estefaade mikonim.

 • Con dar Faarsi xeyli az kalamaat be sin (S) xatm mishavand, dar jam' bastan e aanhaa baa pasvand e (haa) docaar e moshkel migardim. Masalan Kelaas dar jam' mishavad Kelaashaa.
  (S) va (H) posht e ham qaraar migirand va sedaa ye (sh) raa midahand va in dorost nist.
  Be hamin dalil maa (S) raa az (H) baa (-) jodaa mikonim ya'ni minevisim: Klaas-haa.
  In moshkel dar mored e (zh) ham saadeq ast va aanjaa ham be hamin menvaal amal mikonim. mesle: Boz-haa, tormoz-haa, miz-haa...

 • Yaa ye vaahed raa ke dar PERPHON harf e (i) jaaneshin ast, az xod e kalame jodaa mikonim.
  Mesle: yek ketaab=ketaab i ; yek dust=dust i ; yek mard=mard i
  In kaar dar xatt e raayej e Faarsi emkaan nadaarad con (ye) be tah e kalame micasbad.
  Mesaalhaa ye zir dalil e jodaa kardan e (i) raa be xubi moshaxas mikonand:
  Xodaa baraayat ruzi raa miresaanad ke...(xodaa gorosne'at nemigozaarad ke...)
  Xodaa baraayat ruz i raa miresaanad ke...(xodaa forsat i sar e raahat qaraar midahad ke...)
  Man diruz dust i raa nazd e to didam...(man diruz yek dust raa pish e to molaaqaat kardam)
  Man diruz dusti raa nazd e to didam...(man diruz be dusti ye to pey bordam)

 • Harf e rabt dar PERPHON (e) mibaashad. Haal agar kalame'i be harf e sedaadaar (a,e,i,o,u) xatm shavad maa be qaanun e talaa'i yemaan vafaadaar maande, az (ye) estefaade mikonim.
  Tavajoh konid:
  medaad e man ; daftar e to ; shahrzaad e qessegu ; anushirvaan e daadgar
  baazi ye shatranj , zibaa ye xofte ; kalame ye digar ; polo ye sefid ; jaadu ye siyaah

 • Be harf e (W) baraaye keshaandan e (O) dar barxi kalamaat niyaaz daarim. Masalan:
  owj; partow ; mowj ; lowlaa ; now

 • Con hickas az tashdid dar dikte ye faarsi xaatere ye xosh i nadaarad, maa tasmim gereftim az aan faqat dar mavaared i estefaade konim ke komak be raahat xaandan e kalame konad.
  Masalan: naqs e fanni ; kolli va joz'i ; kammi va keyfi , korreasb...
  Amma omid raa neminevisim ommid! Yaa talafoz raa talaffoz.
  Horuf e moshadad (double) dar hame ye xotut be kaar miravand va maa ham az aanhaa estefaade ye mofid mikonim. Ceraa ke na?
  Baa inhaal injaa yeki az mavaaredist ke baaz mimaanad va jaaye bahs e ziyaad daarad!

Baa tavajoh be kelid e raahnamaa ye baalaa va molaaheze ye mesaalhaa ye marbute mitavaanid tamaami ye qavaanin e jadid dar xatt e PERPHON raa yaad begirid. Faraamush nakonid:
Qaanun e talaa'i ye PERPHON:

T a l a f o z = T a h r i r

Dar injaa laazem be yaadaavarist ke RAABET baraaye hame ye page-haaye xod az PERPHON estefaade mikonad va shomaa ham tanhaa agar baa dar nazar gereftan e qavaanin e PERPHON baa RAABET dar tamaas baashid, behtarin natije raa az xadamaat e aan xaahid gereft.

Be omid e movaffaqiyat va piruzi ye iraan o iraaniaan,


[ HomePage ] | [ Info ] | [ Perphon English ]

© Copyright 1996 Raabet